Rekrutacja - SPOTKANIA Z DORADCAMI

  11478

SPOTKANIA Z DORADCAMI - REKRUTACJA W FORMIE STACJONARNEJ

Na spotkanie z doradcą biznesowym należy dostarczyć oryginał zestawienia z planowanymi wydatkami -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

Na spotkanie z doradcą zawodowym należy wziąć długopis.

Spotkania odbędą się w HOTELU DOM POLONII, ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda


SPOTKANIA Z DORADCAMI - REKRUTACJA W FORMIE ZDALNEJ.

Poniżej zamieszczamy instrukcję obsługi w ramach spotkań z doradcami z wykorzystaniem platformy ClickMeeting - Kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami.

Przed rozpoczęciem spotkań, z każdym z Kandydatów zostanie przeprowadzona próba techniczna połączenia.

DANE TECHNICZNE USTAWIEŃ SPRZĘTU NIEZBĘDNE PODCZAS UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH:

  • łącze internetowe,
  • komputer, laptop, tablet lub telefon komórkowy,
  • najaktualniejsza wersja jednej z wymienionych przeglądarek : Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera
  • posiadanie sprawnej kamery internetowej i głośników umożliwiających odbiór AUDIO i VIDEO

W celu uniknięcia problemów technicznych, zalecamy by Kandydat przygotował sprzęt 5-10 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną spotkania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPOTKAŃ Z DORADCAMI Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY CLICKMEETING ->  POBIERZ PDF

LISTA OBECNOŚCI NA SPOTKANIA Z DORADCAMI -> LISTA OBECNOŚCI

 WAŻNE!

Przed rozpoczęciem spotkań, Kandydat zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną poniżej zamieszczony, zeskanowany uzupełniony i podpisany dokument w ramach planowanej działalności gospodarczej:


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI

Ponizej zamieszczamy harmonogramy spotkań z doradcami (doradca zawodowy,doradca biznesowy, psycholog). Należy odszukać swój numer ewidencyjny na liście i sprawdzić w jakim dniu i o której godzinie jest spotkanie.


2021 ROK

  MIESIĄC STYCZEŃ

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 11.01.2021 r. i 13.01.2021 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 15.01.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 20 - 21.01.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 15.01.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 23.01.2021 r. -> HARMONOGRAM


  MIESIĄC KWIECIEŃ

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 08.04.2021 r. i 10.04.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 22.04.2021 r. i 23.04.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 26.04.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 28.04.2021 r. i 30.04.2021 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM


  MIESIĄC MAJ

Harmonogram spotkań z psychologiem: 24.05.2021 r. -> HARMONOGRAM


  MIESIĄC CZERWIEC

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym i psychologiem : 14.06.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 15.06.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 15.06.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 16.06.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 16.06.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 16.06.2021 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 17.06.2021 r. -> HARMONOGRAM

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W HOTELU DOM POLONII, UL. PIENIĘŻNEGO 6, 14-100 OSTRÓDA W SALACH JAK PONIŻEJ:

  • DORADCA BIZNESOWY - SALA BIZNESOWA, III PIĘTRO
  • DORADCA ZAWODOWY - SALA SARMACKA, PARTER; 17.06.2021 - SALA KLUBOWA, II PIĘTRO
  • PSYCHOLOG - SALA KLUBOWA, II PIĘTRO

  MIESIĄC SIERPIEŃ

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 02.08.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 02.08.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 03.08.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 03.08.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 06.08.2021r. -> HARMONOGRAM

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W HOTELU DOM POLONII, UL. PIENIĘŻNEGO 6, 14-100 OSTRÓDA W SALACH JAK PONIŻEJ:

  • DORADCA BIZNESOWY - SALA BIZNESOWA, III PIĘTRO
  • DORADCA ZAWODOWY - SALA KLUBOWA, II PIĘTRO
  • PSYCHOLOG - SALA KLUBOWA, II PIĘTRO

   MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 12.10.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 13.10.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 14.10.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 26.10.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 27.10.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 28.10.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 29.10.2021r. -> HARMONOGRAM


     MIESIĄC GRUDZIEŃ

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 06.12.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 07.12.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 08.12.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 06.12.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 09.12.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 10.12.2021r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 07.12.2021r. -> HARMONOGRAM

 

 2020 ROK

MIESIĄC MAJ

Harmonogram spotkań z doradcami: 14-17.05.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM  Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 19.05.2020 r. - > HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem: 20-22.05.2020 r. -> Niekatualny HARMONOGRAM  Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem: 25-27.05.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 28.05.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 29.05.2020 r. -> HARMONOGRAM


MIESIĄC CZERWIEC

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem: 01.06.2020 r. i 04.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym i psychologiem: 02.06.2020 r. i 03.06.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM  Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogran spotkań z doradcą zawodowym: 06.06.2020 r. i 07.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 08.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 08.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 09.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 10.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 12.06.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 24.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 25-26.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 29.06.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 29-30.06.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM


MIESIĄC LIPIEC

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 01-03.07.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 01-03.07.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 06-08.07.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym i psychologiem: 08.07.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 08.07.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym i zawodowym: 10.07.2020 r. -> HARMONOGRAM - biznesowy / HARMONOGRAM - zawodowy

Harmonogram spotkań z psychologiem: 10.07.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM  Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 28.07.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM  Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 29.07.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 30.07.2020 r. -> HARMONOGRAM


MIESIĄC SIERPIEŃ

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 10-12.08.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 13-14.08.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM


MIESIĄC WRZESIEŃ

Harmonogram spotkań z psychologiem: 04.09.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 09.09.2020 r. ->HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 10.09.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 10.09.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 25.09.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 28.09.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 29.09.2020 r. -> HARMONOGRAM


 MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Harmonogram spotkań z psychologiem: 13.10.2020 r. -> Nieaktualny HARMONOGRAM Aktualny HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 19.10.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym: 21.10.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z psychologiem: 21.10.2020 r. -> HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 28.10.2020 r. -> HARMONOGRAM


  MIESIĄC LISTOPAD

Harmonogram spotkań z doradcą biznesowym: 27.11.2020 r. i 30.11.2020 r. -> HARMONOGRAM


  MIESIĄC GRUDZIEŃ

Harmonogram spotkań z psychologiem: 18.12.2020 r. -> HARMONOGRAM


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku