DOTACJA - LISTY RANKINGOWE

  4446

Poniżej załączamy listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w Projekcie "Drogowskaz na biznes 7".

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.


  •  LISTA RANKINGOWA Z DNIA 18.03.2022 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE I OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE, JEDNAK Z UWAGI NA BRAK ALOKACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENONE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 16.11.2021 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  •  LISTA RANKINGOWA Z DNIA 29.09.2021 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  •   LISTA RANKINGOWA Z DNIA 05.07.2021 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 11.03.2021 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 01.12.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA PO POSIEDZENIU KOMISJI OCENY WNIOSKÓW ODWOŁAWCZYCH Z DNIA 09.11.2020 r.

  -> LISTA OSÓB -> POBIERZ

  • LISTY RANKINGOWE Z DNIA 26.10.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZREZYGNOWAŁY Z UDZIAŁU W PROJEKCIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA PO POSIEDZENIU KOMISJI OCENY WNIOSKÓW ODWOŁAWCZYCH Z DNIA 24.08.2020 r.

  -> LISTA OSÓB -> POBIERZ

  • LISTY RANKINGOWE Z DNIA 13.08.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE -> POBIERZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku