DOTACJA - LISTY RANKINGOWE

  2392

Poniżej załączamy listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w Projekcie "Drogowskaz na biznes 7".

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.

 

  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 11.03.2021 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 01.12.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA PO POSIEDZENIU KOMISJI OCENY WNIOSKÓW ODWOŁAWCZYCH Z DNIA 09.11.2020 r.

  -> LISTA OSÓB -> POBIERZ

  • LISTY RANKINGOWE Z DNIA 26.10.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZREZYGNOWAŁY Z UDZIAŁU W PROJEKCIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA PO POSIEDZENIU KOMISJI OCENY WNIOSKÓW ODWOŁAWCZYCH Z DNIA 24.08.2020 r.

  -> LISTA OSÓB -> POBIERZ

  • LISTY RANKINGOWE Z DNIA 13.08.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE -> POBIERZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku