III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - 11 i 12 GRUPA
  2021-11-24      07:39:29   597

PODPISYWANIE UMÓW W DNIACH 08 - 10.12.2021 r. w godzinach 8:00 – 13:30 w siedzibie Fundacji rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie -> Pinezka -> https://goo.gl/maps/tEvrQWfoc46X1QGfA (KLIKAJĄC W LINK, NA MAPIE GOOGLE WYŚWIETLI SIĘ DOKŁADNE MIEJSCE LOKALIZACJI).


UMOWA MOŻE ZOSTAĆ PODPISANA WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY E-MAILOWĄ INFORMACJĘ, ŻE DOKUMENTY REJESTRACYJNE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE.

Proszę o kontakt telefoniczny pod nr 509-010-695 do dnia 02.12.2021 r. do godz. 12:00 w celu ustalenia terminu i godziny.

W przypadku braku kontaktu telefonicznego termin ustalony zostanie losowo.

 

UWAGA!!

na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1. Uczestnik Projektu który otrzymał dotację.

2. Małżonek Uczestnika Projektu:

- jeżeli Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim i NIE posiada rozdzielności majątkowej - obecność małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania;

- jeżeli Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielność majątkową - należy przedstawić na podpisaniu umowy akt rozdzielności majątkowej;

3. Poręczyciel:

w przypadku gdy wybrano zabezpieczenie dotacji w formie poręczenia osób fizycznych

4. Małżonek Poręczyciela:

- jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i NIE posiada rozdzielności majątkowej - obecność małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania;

- jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielność majątkową - należy przedstawić na podpisaniu umowy akt rozdzielności majątkowej;


Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób,

3. oryginały dokumentów dotyczących zabezpieczenia (jeżeli ktoś nie dostarczył oryginałów wcześniej).

 

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, podpisywanie umów będzie odbywać się przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

Osoby uczestniczące podczas podpisywania umów, zobowiązane są do:

- bezwzględnego obowiązku zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę,

- posiadania maseczki osłaniającej usta i nos.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku