III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - 13 i 14 GRUPA
  2022-03-29      12:08:35   529

PODPISYWANIE UMÓW W DNIACH 13 - 14.04.2022 r. w godzinach 8:00 – 13:30 w siedzibie Fundacji rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie -> Pinezka -> https://goo.gl/maps/tEvrQWfoc46X1QGfA (KLIKAJĄC W LINK, NA MAPIE GOOGLE WYŚWIETLI SIĘ DOKŁADNE MIEJSCE LOKALIZACJI).


UMOWA MOŻE ZOSTAĆ PODPISANA WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY E-MAILOWĄ INFORMACJĘ, ŻE DOKUMENTY REJESTRACYJNE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE.

Proszę o kontakt telefoniczny pod nr 509-010-695 do dnia 07.04.2022 r. do godz. 12:00 w celu ustalenia terminu i godziny.

W przypadku braku kontaktu telefonicznego termin ustalony zostanie losowo.

 

UWAGA!!

na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1. Uczestnik Projektu który otrzymał dotację.

2. Małżonek Uczestnika Projektu:

- jeżeli Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim i NIE posiada rozdzielności majątkowej - obecność małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania;

- jeżeli Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielność majątkową - należy przedstawić na podpisaniu umowy akt rozdzielności majątkowej;

3. Poręczyciel:

w przypadku gdy wybrano zabezpieczenie dotacji w formie poręczenia osób fizycznych

4. Małżonek Poręczyciela:

- jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i NIE posiada rozdzielności majątkowej - obecność małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania;

- jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielność majątkową - należy przedstawić na podpisaniu umowy akt rozdzielności majątkowej;


Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób,

3. oryginały dokumentów dotyczących zabezpieczenia (jeżeli ktoś nie dostarczył oryginałów wcześniej).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku