III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - I i II GRUPA
  2020-08-14      10:06:32   324

Proszę o kontakt telefoniczny pod nr 509-010-695 do dnia 19.08.2020 r. do godz. 14:00 w celu ustalenia terminu.

W przypadku braku kontaktu telefonicznego termin ustalony zostanie losowo.

 

UWAGA!!

na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1. Uczestnik Projektu który otrzymał dotację

2. Małżonek Uczestnika Projektu

- jeżeli Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - obencość małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

- jeżeli Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielności majątkowej - należy przedstawić na podpisaniu umowy akt rozdzielności majątkowej

3. Poręczyciel

w przypadku gdy wybrano zabezpieczenie dotacji w formie poręczenia osób fizycznych

4. Małżonek poręczyciela

- jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - obencość małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

- jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielności majątkowej - należy przedstawić na podpisaniu umowy akt rozdzielności majątkowej


Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób,

3. oryginały dokumentów dotyczacych zabezpieczenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku