Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
  • Jestem osobą bezrobotną, jaki dokument muszę dostarczyć w celu potwierdzenia posiadanego statusu na rynku pracy?
  • Czy mogę wziąć udział w projekcie, jeśli jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony?
  • Czy zaświadczenie wygenerowane w systemie ZUS jest wystarczające do udokumentowania statusu osoby biernej zawodowo?
  • W styczniu tego roku zamknąłem działalność gospodarczą. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w projekcie ?
  • Czy z dotacji albo wsparcia pomostowego będzie można sfinansować koszty kursów, szkoleń ?
  • Czy mogę wziąć udział w projekcie jeżeli jestem poniżej 30-tego roku życia ?

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku