REKRUTACJA DO II GRUPY (OSOBY PRACUJĄCE) - NABÓR ZAMKNIĘTY !
  2020-06-15      08:32:50   205

Rekrutacja nadal trwa do poniższych grup:
1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane
2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku