Szkolenia - LISTY RANKINGOWE

  9312

SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE W FORMIE STACJONARNEJ

W celu przyspieszenia procedur, szkolenia grupowe i indywidualne będą odbywac się w formie stacjonarnej. Przed przystąpieniem do wyznaczonego terminu szkolenia, Kandydat zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przeprowadzenie na adres dnb7@atut.org.pl.

OŚWIADCZENIE -> POBIERZ

W przypadku niewyrażenia zgody na ww. formę, Kandydat zobowiązany jest przesłać taką informację drogą e-mailową na adres dnb7@atut.org.pl . Wówczas Kandydat zostanie wpisany na listę osób oczekujących oraz odbędzie spotkanie w formie zdalnej, po utworzeniu grupy szkoleniowej.

WAŻNA INFROMACJA!

W przypadku gdy pierwsza forma wsparcia w projekcie (szkolenia grupowe) odbędą się poźniej niż 30 dni* od dnia wystawienia zaswiadczenia, by dalej uczestniczyć w projekcie, Uczestnik będzie zobligowany do przedstawienia nowego zaświadczenia potwierdzającego status na rynku pracy.

*Zaświadczenie potwierdzające posiadany status na rynku pracy (zaświadczenie z ZUS lub Up) uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.


LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU WE WSPARCIU SZKOLENIOWYM:

 • 10.12.2021:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

 • 01.12.2021:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

 • 12.08.2021:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI -> POBIERZ

 • 16.07.2021:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI -> POBIERZ

 • 27.05.2021:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI -> POBIERZ

 •  09.02.2021:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI -> POBIERZ

 • 04.12.2020:

- ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA Z DNIA 01.02.2021 R.  KOBIETY W ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ LISTY KODÓW PKD INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI -> POBIERZ

 • 14.09.2020:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI -> POBIERZ

 • 22.07.2020:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI -> POBIERZ

 • 08.07.2020:

- LISTA RANKINGOWA KOBIETY -> POBIERZ

- LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI -> POBIERZ


 LISTY PRZYZNANEJ PUNKTACJI W DANEJ KATEGORII (GRUPIE):

 • 10.12.2021:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA II -> POBIERZ

 

 • 01.12.2021:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA II -> POBIERZ

 • 12.08.2021:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA III -> POBIERZ

 • 16.07.2021:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA II -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA I -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA II -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA III -> POBIERZ

 • 27.05.2021:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA II -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA III -> POBIERZ

 • 09.02.2021:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA I -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA III -> POBIERZ

 • 04.12.2020:

 ZAKTUALIZOWANA LISTA PRZYZNANEJ PUNKTACJI Z DNIA 01.02.2021 R. W ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ LISTY KODÓW PKD INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA II -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA I -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA III -> POBIERZ

 •  14.09.2020:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA II -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA I -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA III -> POBIERZ

 • 22.07.2020:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA II -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA I -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA III -> POBIERZ

 • 08.07.2020:

- KOBIETY KATEGORIA I -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA II -> POBIERZ

- KOBIETY KATEGORIA IV -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA I -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA II -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA III -> POBIERZ

- MĘŻCZYŹNI KATEGORIA IV -> POBIERZ


PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE ORAZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH:

PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE:

 • 10.12.2021:

Grupa nr 14 -> POBIERZ

 • 10.12.2021:

Grupa nr 13 -> POBIERZ

 • 12.08.2021:

Grupa nr 12 -> POBIERZ

 • 16.07.2021:

Grupa nr 11 -> POBIERZ

 • 27.05.2021:

Grupa nr 10 -> POBIERZ

 • 09.02.2021:

Grupa nr 9 -> nieaktualny POBIERZ aktualny POBIERZ

 • 04.12.2020:

Grupa nr 7 -> nieaktualny POBIERZ  aktualny POBIERZ

Grupa nr 8 -> POBIERZ

 • 14.09.2020:

Grupa nr 5 -> POBIERZ

Grupa nr 6 -> POBIERZ

 • 22.07.2020:

Grupa nr 3 -> nieaktualny  POBIERZ  aktualny POBIERZ

Grupa nr 4 -> POBIERZ

 • 08.07.2020:

Grupa nr 1 -> nieaktualny POBIERZ  aktualny POBIERZ

Grupa nr 2 -> nieaktualny POBIERZ  aktualny POBIERZ

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

 • 10.12.2021:

Grupa nr 14 -> HARMONOGRAM

Grupa nr 13 -> HARMONOGRAM

 • 12.08.2021:

Grupa nr 12 -> HARMONOGRAM

 • 16.07.2021:

Grupa nr 11 -> HARMONOGRAM

 • 27.05.2021:

Grupa nr 10 -> HARMONOGRAM

 • 09.02.2021:

Grupa nr 9 -> HARMONOGRAM

 • 04.12.2020:

Grupa nr 7 -> HARMONOGRAM

Grupa nr 8 -> HARMONOGRAM

 • 14.09.2020:

Grupa nr 5 -> HARMONOGRAM

Grupa nr 6 -> HARMONOGRAM

 • 22.07.2020:

Grupa nr 3 -> HARMONOGRAM

Grupa nr 4 -> HARMONOGRAM

 • 08.07.2020:

Grupa nr 1 -> HARMONOGRAM

Grupa nr 2 -> HARMONOGRAM

 

OSOBY, KTÓRE NIE WIDNIEJĄ NA WW. LISTACH, ZOSTANĄ PRZYPISANE DO KOLEJNYCH GRUP SZKOLENIOWYCH !

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku