Zmiana treści załącznika nr 2 wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3)
  2020-04-24      14:04:18   311

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 - formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami (załacznik nr 3)

 SEKCJA III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKT.8

  Było:

 8. Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z podaniem szacunkowych wartości (proszę zaznaczyć X we właściwym miejscu)

  Po zamianach:
 8. Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych (proszę zaznaczyć X we właściwym miejscu)


 SEKCJA III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKT.10.1.

  Było:

 10.1. Posiadane wykształcenie zgodne z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej/proszę wpisywać jedynie szkoły zawodowe, średnie lub studia/

  Po zmianach:

 10.1. Posiadane wykształcenie/proszę wpisywać jedynie szkoły zawodowe, średnie lub studia/

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku