ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 23 - BIZNESPLAN - AKTUALNA WERSJA NR 4 Z DNIA 11.01.2020R.
  2022-01-13      11:34:58   564

 Treść biznesplanu pozostała niezmienna. Zmianie uległa tabela w sekcji D-2 - zaktualizowane zostały lata.

 WERSJA NR 4 Z DNIA 11.01.2022 R. -> POBIERZ  PDF / WORD

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku