REKRUTACJA DO II GRUPY (OSOBY PRACUJĄCE) - 1 OSTATNIE MIEJSCE !
  2020-05-27      11:23:48   318

 Informujemy, że pozostało 1 OSTATNIE MIEJSCE na złożenie dokumentów rekrutacyjnych do  II GRUPY - tj. osoby pracujące, w tym:

  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;
  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • imigranci;
  • reemigranci.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku