REKRUTACJA MĘŻCZYZN DO GRUPY I - NABÓR ZAWIESZONY !
  2020-07-06      14:22:42   206
  • osoby bezrobotne i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (GRUPA I),

 informujemy iż nabór wniosków do tych kategorii został ZAWIESZONY.

Jednocześnie ogłaszamy, iż nabór do kategorii:

  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (GRUPA II),
  • KOBIETY bezrobotne i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (GRUPA I)

jest w dalszym ciągu OTWARTY.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku